Izma

17 tekstów – auto­rem jest Iz­ma.

I od cza­su do cza­su, poz­wa­lasz mi ja­rać się Twoją osobą.
I uza­leżniasz mnie od siebie jak narkomankę,
Dając co­raz mniej abym czuła ten głód i pot­rzebę po­siada­nia Ciebie.
-----------
Z niena­wiścią wy­rywająca się z uza­leżnienia od ciebie. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 17 października 2010, 21:40

KA­TYŃ - To mówi sa­mo za siebie... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 10 kwietnia 2010, 20:13

Przyj­dzie dzień, że oso­biście poz­wolę so­bie, dać mu nauczkę! 

myśl
zebrała 32 fiszki • 8 kwietnia 2010, 17:26

'Jeśli kochać Cie to błąd, spraw żebym się myliła.. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 8 marca 2010, 17:11

Nasz świat pot­rze­buje ta­kich ludzi, ale cze­mu my ludzie dop­ro­wadza­my do ta­kich sy­tuac­ji kiedy dzieje się to co spra­wia że tra­cimy tych pot­rzeb­nych, niezastąpionych..

______
Ku pa­mięci An­drze­ja Struja. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 19 lutego 2010, 15:34

Nie zno­siła cwa­niac­tw, lecz po­kochała cwaniaka.. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 2 lutego 2010, 16:26

Słowo "KOCHAM" nie po­win­no chodzić w parze z "NIE" bo wte­dy słowo "KOCHAM" tra­ci swą ma­giczna wartość.. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 1 lutego 2010, 22:19

To co ty na­zywasz, i to czym dla ciebie jest życie, dla mnie zaw­sze będzie wegetacją... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 31 stycznia 2010, 20:53

Mi­mo te­go, iż jes­tem ma­terialis­tką, nie da się mnie kupić! 

myśl
zebrała 16 fiszek • 22 stycznia 2010, 21:57

A życie jak to życie, po­miata na­mi jak ty­mi niewin­ny­mi płat­ka­mi śniegu wiatr.. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 20 stycznia 2010, 21:44
Izma

;]

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Izma

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność